W dniu 8 listopada 2016r. odbyło się w naszej szkole spotkanie nauczycieli i rodziców z funkcjonariuszem Komisariatu Policji w Gąbinie Panią Marzeną Mierzejewską dotyczące bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Spotkanie to jest związane z realizacją przez naszą szkołę Programu Rządowego "Bezpieczna +", którego najważniejszym celem jest profilaktyka.

Uczestnicy spotkania wysłuchali prelekcji, zadawali pytania związane z profilaktyką bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nie było to pierwsze spotkanie z przedstawicielami policji w szkole. Wcześniej w spotkaniu na temat bezpieczeństwa szeroko pojętego wzięli udział uczniowie.

GALERIA ZDJĘĆ