Program „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2015/2016

 OWOCE W SZKOLEAgencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 10 września 2013 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole", które określa zasady realizacji programu w roku szkolnym 2015/2016.

WAŻNE

Program „Owoce w szkole” skierowany jest do uczniów klas 0– III szkół podstawowych. Celem programu „Owoce w szkole” jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.

Szkoła podstawowa zainteresowana udziałem w programie„Owoce w szkole” w I semestrze roku szkolnego 2015/2016, powinna złożyć we właściwym miejscowo ze względu na siedzibę szkoły Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego:

lub

Szkoły podstawowe uczestniczące w programie „Owoce w szkole” zobowiązane są prowadzić Ewidencję dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw do szkoły podstawowej na formularzu VA stanowiącym załącznik do „Warunków”.

Dostawca zainteresowany udziałem w programie „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2015/20146 który:

  • nie uczestniczył w programie w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 jako zatwierdzony dostawca - powinien złożyć we właściwym miejscowo ze względu na siedzibę dostawcy Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego Wniosek o zatwierdzenie do uczestnictwa w programie „Owoce w szkole”
  • uczestniczył w programie w roku szkolnym 2011/2012,2012/2013, 2014/2014 jako zatwierdzony dostawca – nie musi ubiegać się o zatwierdzenie na rok szkolny 2014/2015, gdyż przyznane zatwierdzenie jest nadal ważne.

Warunki uczestnictwa w programie „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2015/2016