PLAN DYŻURÓW  "DNI OTWARTYCH" I ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

ZEBRANIA Z RODZICAMI: godz. 1700

05 września 2016r.

13 grudnia 2016r.

09 lutego 2017r.

16 maja 2017r.

"DNI  OTWARTE" : godz. 1600 - 1700

04 października 2016r.

08 listopada 2016r.

10 stycznia 2017r.

07 marca 2017r.

04 kwietnia 2017r.