„Chcę szukać duszy polskiej w jej istotnych, najgłębszych cechach.
                             Pragnę pokazać i unaocznić nasze życie”

Władysław Stanisław Reymont
„ŚCIEŻKI  DO  PRZESZŁOŚCI”
    Edukacja regionalna
    Program działań edukacyjnych i wychowawczych
     przeznaczony do realizacji w II  półroczu  roku szkolnego 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016     w  Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w CzermnieSzczegółowe cele edukacyjne programu1.    Poznawanie i wzbogacanie wartości kulturowych środowiska lokalnego.
2.    Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, środowiska lokalnego, regionu i kraju.
3.    Wzmacnianie i rozwijanie aktywnego udziału dziecka w życiu wspólnoty rodzinnej i lokalnej.
4.    Kultywowanie  tradycji i zwyczajów rodzinnych i regionalnych.
5.    Poznawanie najbliższej okolicy, dostrzeganie jej specyfiki, walorów przyrodniczych i kulturowych.
6.    Rozbudzanie potrzeby bezpośredniego kontaktu i więzi ze środowiskiem lokalnym.
7.    Budzenie zainteresowania przeszłością historyczna i kulturą ludową własnego regionu.
8.     Kształtowanie szacunku dla wytworów pracy ludzkiej, kulturowego dorobku przyszłych pokoleń.
9.    Tworzenie zbiorów przedmiotów związanych z regionem.
10.    Budzenie zainteresowania dziedzictwem kulturowym poprzez kontakt ze sztuką regionalną.
11.    Kształtowanie postawy estetycznej dzięki poznawaniu sztuki ludowej.
12.    Nawiązanie kontaktów z twórcami regionalnymi, kustoszami muzeów.
13.    Kształtowanie postaw patriotycznych w postaci działań twórczych: inscenizacje, twórczość słowna, plastyczna, muzyczna.
14.    Rozwijanie percepcji i ekspresji twórczej: dostrzeganie i odbiór, rozumienie i przeżywanie wartości wizualnych środowiska kulturowego.
15.    Planowanie i organizacja różnorodnych działań na rzecz środowiska lokalnego.
16.    Współpraca w grupie.
17.    Poszukiwanie i porządkowanie różnych źródeł informacji o swojej małej Ojczyźnie.
 

GALERIA ZDJĘĆ