Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczane przedmioty

mgr Marzena Ledzion

język polski, historia i społeczeństwo

mgr Barbara Brzózka

edukacja wczesnoszkolna

mgr Barbara Dylik

matematyka, przyroda

mgr Emilia Cybart - Kołodziejczyk

wychowanie przedszkolne

mgr Robert Hiszpański

wychowanie fizyczne

mgr Ewelina Nowakowska

muzyka

mgr Hanna Olejniczak

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

mgr Izabela Kaźmierczak

język angielski

mgr Maria Tadeusiak

religia, WDŻ, biblioteka, zajęcia komputerowe

mgr Maria Trenka

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Iwona Zielińska

język polski, plastyka, zajęcia techniczne, logopedia

mgr ks. Tadeusz Żerdziewski

religia