Pani Barbara Dylik prowadzi Koło Matematyczne. Rozwija zdolności matematyczne, umiejętności , pamięć, logiczne myślenie i pogłębia wiedzę zdobytą przez uczniów na lekcjach matematyki. Uczniowie rozwiązują zadania, testy kompetencji i przygotowują się do konkursów. W czerwcu 2013r. uczennica Alicja Bedyk zajęła I miejsce w gminnym konkursie matematyczno- przyrodniczym w Gąbinie.

p. Barbara Dylik

GALERIA ZDJĘĆ