Zajęcia odbywają się w każdą środę. Prowadzone są przez panią Iwonę Zielińską. Obecnie uczestniczy w nich piętnastu  uczniów naszej szkoły. Głównym celem tych spotkań jest rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych oraz doskonalenie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych. Ważnym elementem zajęć jest praca nad kulturą żywego słowa. W miłej atmosferze, często poprzez gry i zabawy, uczniowie zdobywają dodatkowe informacje i umiejętności z zakresu języka polskiego, przygotowują programy artystyczne na uroczystości szkolne, a szóstoklasiści przygotowują się do sprawdzianu zewnętrznego.

op.p.  Iwona Zielińska