Lp.

Wydarzenie

Data

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017r.

2.

I semestr

1 września 2017r. – 31 stycznia 2018r.

3.

II semestr

1 lutego – 22 czerwca 2018r.

4.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2017r.

5.

Ferie zimowe

15 - 28 stycznia 2018r.

6.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018r.

7.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018r.

8.

Koniec roku szkolnego

2017/2018

31 sierpnia 2018r.

9.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

( ustalone zgodnie z Rozp. MEN z dn. 11.08.2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego).

30 października 2017r.

31 października 2017r.

2 listopada 2017r.

3 listopada 2017r.

30 kwietnia 2018r.

2 maja 2018r.

4 maja 2018r.

1 czerwca 2018r.