SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Przewodniczący: Szymańska  Natalia kl. VI

Zastępca: Stefańska Agata kl.VI

Sekretarz: Tarka Katarzyna kl.V

Skarbnik: Zieliński Kacper kl. VI

Opiekunem SU jest p. Barbara Dylik i Barbara Brzózka

Nasze zadania:

 • Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na przewodniczącego SU.
 • Udział w uroczystościach szkolnych.
 • Współpraca z fundacjami.
 • Propagowanie  zdrowego odżywiania poprzez przygotowywanie soków i zdrowej żywności
 • Przygotowanie i organizacja apeli szkolnych:
 • Obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej,
 • Dzień Kobiet.
 • Aktualizacja gazetki ściennej Samorządu Uczniowskiego.
 • Czynny udział w życiu szkoły poprzez:
  • Prowadzenie dyżurów podczas przerw,
  • Przeprowadzenie akcji Znicz,
  • Doposażanie kącika gier,
  • Przygotowanie balu karnawałowego,
  • Przeprowadzenie poczty walentynkowej,
  • Zorganizowanie wyjazdu na basen,
  • Zorganizowanie i przeprowadzenie Turnieju Piłki Nożnej,
  • Włączenie się w organizację Dnia Rodziny.

GALERIA ZDJĘĆ