Dziecięcy Zespół Ludowy „Małe Czermno„ istnieje od czerwca 2001roku. Tworzą go uczniowie klas  IV-VI, którzy pieśnią i tańcem krzewią tradycje i obrzędy ludowe. Opiekunem jest  p. Iwona Zielińska. Zespół występuje w autentycznych strojach naszego regionu. W swoim programie prezentuje takie tańce jak: chodzony, polka, kujawiak, chodzenie z „gaikiem” oraz piosenki i przyśpiewki ludowe.

Swoje umiejętności prezentujemy na corocznych Dożynkach organizowanych przez szkołę, a także podczas obchodów Dni Gąbina. Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć, zwłaszcza z reprezentowania Gminy Gąbin na Festiwalu Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej „Od Kujawiaka do Oberka” oraz z I miejsca na Festiwalu Kultury i Sztuki Ludowej „Duch Naszych Ojców Wciąż Żyje”

Zespół "Małe Czermno" 17 maja 2014r. zdobył I miejsce na  Festiwalu Piosenki Papieskiej „Jan Paweł II – Człowiek Święty” zorganizowanym przez Gimnazjum im. Jana Pawła II  w Gąbinie.

Tańcem i piosenką uatrakcyjniamy również uroczystości szkolne, takie jak: Dzień Patrona, Dzień Rodziny, Święto Niepodległości czy Pierwszy Dzień Wiosny.

Dzięki takiej formie spędzania wolnego czasu rozwijamy swoje zainteresowania, budujemy poczucie własnej wartości i wiarę we własne siły. Uczymy się życia i współdziałania w grupie. Jesteśmy dumni, że aktywnie uczestniczymy w życiu szkoły i promujemy ją na zewnątrz.

opracowała p. Iwona Zielińska opiekun zespołu

GALERIA ZDJĘĆ