Sport to dziedzina dobrze rozwijająca się w naszej szkole . Na zajęciach wychowania fizycznego uczniowie kształtują zarówno ducha jak i ciało. Mają ku temu jak na tak małą szkołę bardzo dobre warunki czyli salę gimnastyczną , boiska do piłki nożnej i piłki ręcznej , stoły do tenisa stałego, bramki treningowe do piłki nożnej itp. Nasza młodzież osiąga jedne z najlepszych wyników sportowych w rozgrywkach miedzy szkolnych i  gminnych . Po lekcjach uczniowie wraz z opiekunami jeżdżą na basen, wycieczki rowerowe, piesze. Biorą również udział w zawodach gminnych takich jak: „Bieg Uliczny” , w turniejach piłki nożnej, piłki siatkowej. Miedzy lekcjami w czasie przerw grają w tenisa stołowego .W naszej szkole kładziemy nacisk na takie dyscypliny jak: piłka nożna, piłka siatkowa i w tych dyscyplinach osiągamy sukcesy na szczeblu między szkolnym, gminnym, rejonowym, między powiatowym .

Robert Hiszpański

GALERIA ZDJĘĆ